HISTORIER OM FERDINAN - Familien Ankersø & Midskov

Familien Ankersø & Midskov
Gå til indhold

HISTORIER OM FERDINAN

FERDINAN MIDSKOV
Sognerådsvalget 15. marts 1917 på Fanø
Liste B, er opstillet af socialdemokratisk Forening, og såfremt småkårsfolk ønsker at have talsmænd inden for sognerådet, må de stemme på denne liste.
Den økonomiske situation, vort land og folk for tiden befinder sig i, føles særlig hårdt af småkårsfolk, og skal de mange fortrinlige love, som vor regering har givet, såsom alderdomsunderstøttelsesloven, dyrtidsloven, lov om understøttelse til indkaldtes familier, til arbejdsløse og syge samt prisregulerende bestemmelser, bringes ud i livet her i kommunen, må der være talsmænd som kan og vil have forståelse for småfolks kår.
Da den mand, som står som nr. 1 på listen, nu i otte år har røgtet dette hverv inden for sognerådet og særlig været de gamle alderdomsunderstøttede en god talsmand, tillige er godt kendt, dels gennem sin personlige virksomhed, dels gennem sit arbejde inden for sognets sygekasse, behøver ingen at være i tvivl om, at han såvel som de øvrige mænd, der findes på listen, vil varetage småfolks kår inden for sognerådet.
Vi anbefaler listen, på det bedste til enhver, som har livsanskuelse sammen med de mænd, der findes på den, og når alle småkårsfolk vil møde frem og stemme på liste B, da kan de få den repræsentationsret i sognerådet, de med rette kan tilkomme. Flere småkårsfolk.
Nr. 1 på listen var malermester Hans Claudius Andersen. Af andre opstillede var skomagermester Anders Jørgen Andersen, skibstømrer Ferdinand E. Midskov, beddingsformand Jens Nielsen, murer Niels Peter Frandsen og fisker Jens Madsen Henningsen.
Ved sognerådsvalget 15. marts 1917 blev malermester Hans Claudius Andersen valgt.
Kilde: mitfanoe.dk
Copyright © www.ankersø.dk 2016. All Rights Reserved
Tilbage til indhold