OM STRANDSLIPPE 1 - Familien Ankersø & Midskov

Familien Ankersø & Midskov
Gå til indhold

OM STRANDSLIPPE 1

FERDINAN MIDSKOV > OM STRANDSLIPPE 1 OG 2
EJENDOMMEN STRANDSLIPPE NR. 1, MATRIKEL 48, ODDEN, NORDBY SOGN - KALDET "SØLYST"
EJERLISTE
1895 - 1924 ANDREAS JACOB HANSEN
1924 - 1925 FERDINAND EVENUS MIDSKOV (Tidligere Jensen)
 • (IFØLGE NAVNEBEVIS 25. SEPTEMBER 1920)

EJENDOMMEN STRANDSLIPPE NR. 1, MATRIKEL 42, ODDEN, NORDBY SOGN - KALDET "SØLYST"
BYGNINGER
SKØDE 8. JUNI 1995: HUS 4 FAG, HALVTAG (KØBER ANDREAS JACOB HANSEN)
PANTEOBL. 26. JANUAR 1995: HUS 4 FAG, HALVTAG
BRANDF: 2. MAJ 1904: STUEHUS 4 FAG, HALVTAG, SKUR
BRANDF: 10. MAJ 1910: STUEHUS 6 FAG, BAGHUS, VÆRKSTED, HEGN
SKØDE 4. APRIL 1924: HUS 4 FAG (KØBER FERDINAND EVENUS MIDSKOV)
SKØDE 28. DECEMBER 1925: 4 FAG (SÆLGER FERDINAND EVENUS MIDSKOV)
20.06.1895 TINGLÆST KØB AF EJENDOMMEN STRANDSLIPPE NR. 1
 • Skibstømrer Thomas J. Thomsen af Nordby på Fanø som sælger, og Andreas Jacob Hansen (slægtning) samme steds som køber oprettes herved følgen købekontrakt
  • Jeg Thomas J. Thomsen sælge og overdrager til Andreas Jacob Hansen det mig ifølge skøde af 13. apr. 1886, tinglæst 22. januar 1887, tilhørende hus i Odense, Brandforsikringsnr. 336, 4 fag, med tilbygget halvtag og under og vedliggende grund, der grænser i syd til vejen øst til havnen, i nord til min tømmerplads og i vest til L. Svendsens enkes grund, samt bygningens grund- og nagelfast ting og ejendommens øvrige rette tilliggende og tilhørende i enhver. henseende.
  • Ejendommen tiltrædes af køberen den 1. april dette år, fra hvilken dag den henstår for hans regning og risiko, i enhver henseende, ligesom han fra denne dag betaler alle skatter og afgifter af ejendommen.
 • Skødet blev udstedt til Andreas Jacob Hansen en 8. juni 1895
(I uddrag)
1924/1925 KØB OG SALG AF EJENDOMMEN STRANDSLIPPE NR. 1
Køb (retsdag 22.04.1924)
 • Sælger: Andreas Jacob Hansen (slægtning) (skøde tinglæst den 20.06.1895)
 • Køber: Ferdinand Midskov
 • Skøde tinglæst den 20.06.1895
 • Hus i Nordby med brandforsikringsnummer 336 i Odden
 • 4 fag med tilbygget sidebygning og øvrige tilhørende og tilliggende
 • Ejendommen sælges med under og vedliggende grund, der grænser i syd til vejen, i øst til havnen, i nord til en forhenværende tømmerplads og i vest til kaptajn P. N. Petersens grund som tidligere har tilhørt L. Svendsens Enke
(I uddrag)
Salg (retsdag 29.12.1925)
 • Jeg Midskov sælger til Petersen den mig i følge skøde, læst 22.04.1924 tilhørende ejendom hus i Nordby med brandforsikringsnummer 336 i Odden
 • Nyt brandforsikringsnummer 444
 • 4 fag med tilbygget sidebygning
 • Køber Bernhard Petersen (fisker)
(I uddrag)
Copyright © www.ankersø.dk 2016. All Rights Reserved
Tilbage til indhold