OM STRANDSLIPPE 2 - Familien Ankersø & Midskov

Familien Ankersø & Midskov
Gå til indhold

OM STRANDSLIPPE 2

FERDINAN MIDSKOV > OM STRANDSLIPPE 1 OG 2
EJENDOMMEN STRANDSLIPPE NR. 2, MATRIKEL 42, ODDEN, NORDBY SOGN
EJERLISTE
1875 - 1898 ANDREAS CHRISTIAN HANSEN*
1898 - 1900 (CHRISTEN KNUDSEN)**
1900 - 1906 ANDREAS CHRISTIAN HANSEN
1906 - 1920 FERDINAND EVENUS JENSEN
1920 - 1936 FERDINAND EVENUS MIDSKOV
 • (IFØLGE NAVNEBEVIS 25. SEPTEMBER 1920)
* SOMMETIDER ER FORNAVNET "ANDERS" ANVENDT
**EJER IKKE EN DEL AF SLÆGTEN
EJENDOMMEN STRANDSLIPPE NR. 2, MATRIKEL 42, ODDEN, NORDBY SOGN
BYGNINGER
SKØDE 22. JUNI 1875: HUS 5 FAG
SKØDE 15. MARTS 1898: HUS 5 FAG*
SKØDE 6. JUNI 1900: HUS 5 FAG
SKØDE 16. JANUAR 1906 - 1936 FERDINAND EVENUS JENSEN
 • IFØLGE NAVNEBEVIS 25. SEPTEMBER 1920 FERDINAND EVENUS MIDSKOV
*KØBER IKKE EN DEL AF SLÆGTEN
15. juli 1875 TINGLÆST SKØDE KØB AF EJENDOMMEN STRANDSLIPPE NR. 2
 • Vi underskrevne brødre Carl Wilhelm Kolvig og Ludvig August Fredering Kolvig tilstår herved og vitterliggør, at vi have solgt og afhændet, ligesom vi herved sælge, skjøde og aldeles afhænde fra og og vore arvinger til skibstømmer Andreas Christian Hansen af Nordby de fem mellemste fag af hus af det os ifølge skøde af 18. maj 1855, tinglæst 24. samme måned, tilhørende nord for saltraffinaderiet beliggende brandforsikrings nr. med underliggende grund og gårdsplads ud for disse 5 fag i 12 alen.  
 • Beboerne af husets øvrige 10 fag have færdselsret i den afhænde gårdsplads. Køberen har adgang til det købte fra syd øst om hovedbygningen og ad ven, der er udlagt nord for det købte fra havnen til vest for smedemester J. S. Lorentzens hus.
 • Skøde er underskrevet 22. juni 1875
(I uddrag)
17. marts 1898 TINGLÆST SKØDE SALG AF EJENDOMMEN STRANDSLIPPE NR. 2
 • Underskrevne forhenværende skibstømmer Andreas Christian Hansen af Nordby tilstår herved og vitterliggør at jeg har solgt og afhændet, ligesom jeg ved dette dokument til ham skøder aldeles overdrager fra mig og arvinger til murer Christian Knudsen ligeledes af Nordby den af ifølge skøde af 2. juni 1875, tinglæst 15. juli 1875, tilhørende ejendom bestående af 5 fag hus, sammenbygget i øst med skibstømrer Jens Sørensen og i vest med N. P. Pedersens huslejligheder brandforsikringsnr. B.43 i Nordby Sogn.
(I uddrag)
14. august 1900 TINGLÆST SKØDE KØB AF EJENDOMMEN STRANDSLIPPE NR. 2
 • Underskreven murer Chr. Knudsen tidligere Nordby nu boende i Skive sælger, skøder og endelig overdrager herved fra mig og arvinger til fhv. skibstømmer Andreas Christian Hansen boende i Nordby den mig ifølge skøde af 15. marts 1898 tinglæst den 17. marts tilhørende ejendom bestående af 5 fag hus.
(I uddrag)
23. januar 1906 TINGLÆST SKØDE SALG AF EJENDOMMEN STRANDSLIPPE NR. 2
 • Underskreven fhv. skibstømrer Andreas Christian Hansen af Nordby tilstår herved og vitterliggør at jeg har solgt og afhændet ligesom jeg ved dette dokument sælger og aldeles afhænder fra mig og arvinger til min svigersøn tømrer Ferdinand Evenus Jensen ligeledes af Nordby den mig ifølge skøde af 6. juni 1900 tinglæst 14. august 1900 tilhørende ejendom bestående af 5 fag hus, sammenbygget i øst med skibstømrer Jens Sørensens og i vest med Skibsfører N. P. Pedersens huslejeligheder, brandforsikrings nr. B, 43 i Nordby sogn.
 • Til bekræftelse med min udenskrift i tvende vitterligheds vidners overværelse og bemærkning om at min hustru og jeg har fri bolig i huset for vor livstid.
 • Skøde underskrevet 16. januar 1906.
(I uddrag)
AF TINGBOGEN FREMGÅR MATR. NR. 42, EJERLAV ODDEN, SKAB 7, NR. 645
 • 29.11.1930 Mtr. 42 nr. 1 at skibstømrer Ferdinand Evenus Midskov (Esbjerg) iflg. dom af 28/8 1931 har ejendomsret til Strandslippe nr. 2
 • Nr. 2 lyst 18.04.1936 ejendomsret "skøde til vognmand Jens Madsen Jacobsen, Nordby."
Notits: Her ud fra slutter jeg at slægten den 18.04.1936 har solgt den sidste af deres ejendomme i Nordby på Fanø
Copyright © www.ankersø.dk 2016. All Rights Reserved
Tilbage til indhold