PÅ DANSKE FYRSKIBE - Familien Ankersø & Midskov

Familien Ankersø & Midskov
Gå til indhold

PÅ DANSKE FYRSKIBE

ASGER ANKERSØ > FYRSKIBSTIDEN
Asger Ankersø i radiorummet på fyr skibet
Motorfyrskin nr. 1
Fyrskibstationen Møen SE ophører
Asger Ankersø: Arbejdsårene i perioden fra 1947 til 1989 på danske fyrskibsstationer*
Stillinger i Fyr- og Vagervæsnet : Afløser matros, matrosaspirant, matros uddannet til motorpasser og telegrafist, fungerende fyrskipper og fyrskipper
Bopæl: Odense.
Født: 3. august 1919 i Nordby på Fanø.
Faders erhverv: Fyrskibsmatros fra 1.januar 1926 til "Grådyb Fyrskib" inddrages i 1942 fra fyrskibsstationen Grådyb.
Asgers uddannelse: Folkeskole, skoleskib, praktisk sejltid, telegrafistuddannelse, motorpasseruddannelse, navigationsskole.
Gift: 1942.
Tjenestegørende i Fyr- og Vagervæsnet (Farvandsvæsnet): Fra 1947 til 1989 på næsten samtlige fyrskibsstationer i Danmark.
Oversigt over Asgar Ankersø`s tjeneste på danske fyrskibsstationer*
En fyrskibsbesætning var tjenestegørende ved en fyrskibsstation (ikke ét bestemt fyrskib), hvilket betød at besætningen på en fyrskibsstation i realiteten var ombord i mange forskellige fyrskibe. Kun hvis stationen blev nedlagt, og skibet flyttet til en ny fulgte besætningen med. Det samme var tilfældet ved kortere inddragelser for reparationer eller hovedsyn, ved inddragelser for is og ved de længere inddragelser og/ eller midlertidige udlægninger under og umiddelbart efter de to verdenskrige. For at finde besætningerne ombord på f.eks. Motorfyrskib nr. 1 må man altså følge skibets udlægninger.
  • Fra 01.07.1947 begyndte i Fyr- og Vagervæsnet som afløser matros på fyrskibsstationen Horns Rev (Horns Rev Fyrskib)
Efter tjeneste på fyrskibsstationen Horns Rev gjorde Asgar tjeneste på fyrskibsstationerne Læsø Rende og Læsø Nord.
  • Fra 01.07.1947 ansat som matrosaspirant og fra 01.05.1949 fastansat i Fyr- og Vagvæsnet
  • Fra 01.09.1948 Tjenestegørende ved fyrskibsstationen Kattegat SW (Kattegat SW Fyrskib)
01.09.1948 - 30.11.1949 som matros aspirant
01.12.1949 - 31.07.1965 som matros, radiotelegrafist, motorpasser og fungerende fyrskipper
  • Fra 01.11.1964 fungerende fyrskipper
  • Fra 01.08.1965 ansat som fyrskipper
  • Fra 01.08.1965 Tjenestegørende ved fyrskibsstationen Halskov Rev (Halskov Rev Fyrskib)
Som fyrskipper
  • Fra 01.01.1974 Tjenestegørende ved direktoratet**
  • Fra 01.10.1977 Tjenestegørende ved fyrskibsstationen Horns Rev - Motorfyrskib nr. 1 (Horns Rev Fyrskib) til stationen nedlægges i april 1980
  • Fra 16.04.1980 Tjenestegørende ved direktoratet* indtil primo 1989 hvor Asger Ankersø gik på pension
01.05.1987 40 års jubilæum i Fyr- og Vagervæsnet (Farvandsvæsnet)
04.10.1986 udnævnt til Ridder af Dannebrogsordenen (læs mere her)
Skipper på fyrskibsstationen Møen SE - (Fyrskib Møen SE - Fyrskib nr.  XXI det sidste tjenestgørende fyrskib) til fyrskibsstationen nedlægges i december 1988 - som den sidste fyrskibsstation i Danmark.
*) Kilder: Personale- og stationsfortegnelser fra 1946 til 1985 samt Asger Ankersø egne beskrivelse
**) Tjenestegørende ved direktoratet betyder i denne sammenhæng at Asger Ankersø var afløser på andre stationer.
Copyright © www.ankersø.dk 2016. All Rights Reserved
Tilbage til indhold