PÅSEJLING FYRSKIB NR. X - Familien Ankersø & Midskov

Familien Ankersø & Midskov
Gå til indhold

PÅSEJLING FYRSKIB NR. X

ASGER ANKERSØ > FYRSKIBSTIDEN
Asger er citeret i "Morgenposten" den 15.09.1991 om påsejlinger:
..."Han oplevede at blive påsejlet tre gange. Den ene gang var han ombord på "Kattegat SW", mens han arbejde som telegrafist og jonglerede med morsenøgle og morsealfabet. Han sad ved middagstid i radiorummet og arbejde, da der lød et brag, og han væltede bagover med sin stol. Senderen blev slået op af sit fundament, og døren hang skævt, men selv kom han ikke noget til.
Det fremmede skib var sejlet lige ind i fyrskibet ud for radiorummet, og "Kattegat SW" måtte gennem et større reparationsarbejde, før det blev funktionsdygtigt igen."...
209. FYRSKIB nr. 10 af København, 139 B. R. T. Bygget 1877 af fyr og eg.
På station i Kattegat.
Påsejlet d. 25/9 54. Søforhør i København d. 29/9 54. Se nr. 208.
208. SM. ELLA af Rønne, 96 B. R. T. Bygget 1915 af stål.
På rejse fra Ystad til Horsens med rapsmel. Kollideret d. 25/9 54 i Kattegat. Søforklaring og søforhør i Horsens d. 28/9 54. Kl. ca. 1240 passerede E. under en jævn SV.-lig brise med god sigtbarhed pkt. 2 i rute 34 (56°09’0 N. 11°15’1 Ø.), hvorefter der styredes SV.1/2V. med fyrskibet „Kattegat SW.“ i sigte forude om bb. Kl. ca. 1320 varskoede bedstemanden, der stod til rors, og som var alene på dækket, at E. befandt sig ved fyrskibet, hvorefter han forlod roret for at se i søkortet. Da føreren straks efter kom på dækket, var E. drejet så meget til bb., at skibet stævnede ret mod fyrskibet. Roret blev straks lagt hårdt stb., og motoren blev kastet fuld kraft bak, men umid- delbart efter tørnede E., der stadig gjorde nogen fart fremover, mod fyrskibets stb.s side. Af den af fyrskibets besætning afgivne forklaring fremgår, at da fyrskibet kl. 1315 under en jævn SV.-lig brise med svag S.-lig strøm og god sigtbarhed lå på sin station stævnende SSV., skete kollisionen som ovenfor anført, idet E.s stævn tørnede mod K.SW.s stb.s side omtrent ud for agterkant af dækshuset, hvorved mange af fyrskibets konstruktionsforbindelser gav sig. Anm. Ministeriet må antage, at påsejlingen skyldes, at bedstemanden forlod roret.
Kilde: Dansk Søulykke statistik fra 1893 og til 1996.
Om Fyrskib No. X
Bygget 1877 af egetræ , på De forenede Oplagspladser og Værfter på  Christianshavn Danmark. Den første der blev bygget efter tegninger, fra det Engelske Fyrvæsenet Trinity House.
Længde: 31,52 m Bredde: 5,79 m Dybgang: 3,20 m Vægt: 139 BRT
Skibet gjorde tjeneste i 94 år og har været udlagt på positionerne: Skagens Rev, Læsø Trindel, Vyl, Østre Flak og senere på forskellige positioner
Copyright © www.ankersø.dk 2016. All Rights Reserved
Tilbage til indhold