SLEIPNER - KRIGSFORLIS - Familien Ankersø & Midskov

Familien Ankersø & Midskov
Gå til indhold

SLEIPNER - KRIGSFORLIS

ASGER ANKERSØ > KRIGSFORLIS
Asger skriver i sin beretning om krigsforliset med "Orania"
..."Ved ankomsten til Leth blev vi indkvarteret på sømandshjemmet og fik lov til at gå frit omkring. Jeg tog med tog til Newcastle d. 25/2 1940 fordi jeg hørte at der gik en dansk besætning som var blevet reddet fra en af DFDS eksportbåde af Esbjerg. Der traf jeg en bror til mig og jeg kendte  også de fleste af de andre. Mange af dem havde jeg sejlet sammen med. Da min bror ville være sammen med mig kom vi med en svensk passagerbåd mens de andre blev fløjet hjem"...
Jeg har altid undret mig over hvem den bror var som min far mødte efter sit krigsforlis med Orania? Ved en tilfældig søgning i "Nordjyske-avisarkiv" og i "Fyens Stifttidendes arkiv" fandt jeg ud af at det var Asgers to år yngre bror Ewald Anker Midskov Ankersø. Ewald var letmatros på S/S Sleipner.
S/S Sleipner krigsforliste den 16. februar 1940 kl. 00.05  i Nordsøen. S/S Rhone som S/S Sleipner fulgtes med krigsforliste den 15. februar 1940, kl. 23.45 i Nordsøen altså kort før S/S Sleipner.
Besætningen og passagererne fra S/S Sleipner gik i bådene, og ca. 10 minutter efter sank s/S Sleipner i lodret stilling. 2 af redningsbådene optog 13 mand af S/S Rhones besætning, men 2 af disse afgik senere ved døden og blev efterladt paa en flåde. Kl. ca. 9.00 blev besætningen i de 2 både optaget af en svensk fiskekutter, medens den 3. båds besætning efter ca. 12 timers forløb blev optaget af en britisk torpedojager. Asgers bror Ewald var i den 3. redningsbåd fra S/S Sleipner hvilket fremgår af de artikler i dansk presse som omtalte det "det dobbelte krigsforlis i februar 1940.
Danske søulykker 1940
276. S/S Sleipner af København, 1066 Reg. Br. T. Bygget 1915 af Staal. Paa Rejse fra Methil til Esbjerg med Kul og Passagerer.
Forlist efter Eksplosion d. 16/2 40 i Nordsøen.
Indberetning fra Gesandtskabet i London dat. 16/2 og 19/2 40. Søforklaring i Leith d. 20/2 40. Sø- forhør i København d. 14/3 40. Forlisanmeldelse dat. København d. 30/3 40.

D. 15/2 Kl. 2345, da S. sammen med S/S »Rhone« af Odense befandt sig ca. 45 Sm. N. for Rattray Head, hørtes en Eksplosion agten for Skibet. Maskinen blev stoppet, og Skibet faldt af til en vestlig Kurs. Efter ca. 10 Minutters Forløb fortsattes Rejsen; men ca. 2 Minutter senere hørtes en voldsom Eksplosion om Bord i R. Maskinen blev straks stoppet, og Redningsbaadene— ialt 3— blev firet ned i Højde med Lønningen. I Løbet af ca. 2 Minutter var R. forsvundet. Der udsendtes radiotelegrafisk Nødsignal. D. 16/12 Kl. ca. 005 indtraf en voldsom Eksplosion i Forskibet. Besætningen Og Passagererne gik i Baadene, og ca. 10 Minutter efter sank S. i lodret Stilling. 2 af Redningsbaadene optog 13 Mand af R.s Besætning, men 2 af disse afgik senere vod Døden og blev efterladt paa en Flaade. Kl. ca. 9.00 blev Besætningen i de 2 Baade optaget af en svensk Fiskekutter, medens den 3. Baads Besætning efter ca. 12 Timers Forløb blev optaget af en britisk Torpedojager.
Anm. Eksplosionerne antages at skyldes Krigsaarsager.

    
S/S Sleipner
Fate: Sunk by U-14 (Herbert  Wohlfarth)
Position: 58° 18'N, 1° 46'W - Grid AN 1699
Complement: 41 (13 dead and 28 survivors)
Route: Methil - Esbjerg, Denmark
Cargo: Coal
History: Completed in October 1915 as Trondhjem for  Det Forenede D/S (DFDS), Copenhagen. 1922 renamed Sleipner for  the same owner.

Notes on event S/S Sleipner
At   23.15 hours on 15 Feb 1940, U-14 spotted two steamers in a line and  an escort about 50 miles north of Rattrey Head and fired at 23.40 hours one G7e torpedo at the second ship that detonated prematurely. This ship was the Rhone, which sank two minutes after being hit in the bow by a second G7e torpedo at   23.55 hours. The other steamer, the Sleipner stopped to   rescue survivors and sent distress signals, but was also hit in the foreship   by one G7e torpedo at 00.00 hours on 16 February and sank after 10 minutes.
All three lifeboats from Sleipner had   already been launched before the ship was hit and they picked up 13 survivors   from Rhone, but two of them died in the boats and their bodies   were placed on a raft, which was found and recovered three days later by HMS Eclipse (H   08) (LtCdr E. Mack, DSC, RN) in 58°40N/01°05W. 18 survivors   from Sleipner and 11 from Rhone in two   lifeboats were picked up after 9 hours by the Swedish trawler Standard and   landed at Wick. Twelve survivors in the third boat were picked up after about 12 hours by HMS Kipling (F   91) (Cdr A. St. Clair-Ford, RN). Seven of 23 crew members and six of 18 passengers (Greek seamen to join a ship in Denmark) from Sleipner were lost.

LØRDAG DEN 17. FEBRUAR 1940 I FYENS STIFTSTIDENDE

To D.F.D.S. Eksportbaade blev sendt til Bunds med 10 Minuters mellemrum.
Damperne "Rhone" og "Sleipner", der sejlede tæt ved hinanden, torpederedes i Torsdags
22 Mennesker savnes, men Haab om, at nogle reddes

MANDAG DEN 19. FEBRUAR 1940 I FYENS STIFTSTIDENDE

Ingen nye Oplysninger om de tretten Savnede
Men Efterforskningen fortsættes paa enhver tænkelig Måde

ONSDAG DEN 21. FEBRUAR 1940 I FYENS STIFTSTIDENDE

De 13 Savnede i god Behold
Landsat i en engelsk Havn
Asgers bror Ewald Anker Midskov Ankersø var blandt de reddede fra den 3. redningsbåd.


(Læs artiklerne her)(Artiklerne ses bedst på en stationær Pc)


Copyright © www.ankersø.dk 2016. All Rights Reserved
Tilbage til indhold